Wat dekt een beroepsaansprakelijkheidsverzekering precies?

,

Als ondernemer kun je aansprakelijk gesteld worden voor schade die je tijdens je werk veroorzaakt. Met een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) verzeker jij je hiervoor. Deze verzekering kun je uitbreiden met beroepsaansprakelijkheid. Omdat je dan extra premie gaat betalen, twijfel je misschien nog. Om deze twijfel weg te nemen, vertellen wij je in deze tekst wat een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) precies dekt. Hierdoor kun jij voor jezelf bepalen of je deze verzekering nodig hebt of niet.

Beroepsfouten

Gezien de naam van deze aanvullende verzekering verbaast het je waarschijnlijk niet dat je hiermee verzekerd bent voor beroepsfouten. Er is sprake van een beroepsfout als iemand zijn werk niet naar behoren uitvoert. Om te bepalen of het om een beroepsfout gaat, wordt er vaak gekeken hoe iemand met hetzelfde beroep in dezelfde situatie gehandeld zou hebben. Er wordt dus niet standaard gekeken naar de beste professional of het beste resultaat, maar het gemiddelde dient als uitgangspunt.

Verkeerde adviezen, vergissingen of onjuistheden

Breid je een AVB verzekering uit met beroepsaansprakelijkheid? Dan ben je ook verzekerd voor verkeerde adviezen, vergissingen of onjuistheden. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat je (financiële) gegevens van een bedrijf verkeerd interpreteert. Als je op basis hiervan advies geeft, kan later blijken dat dit nadelige gevolgen heeft voor je klant. In dat geval is de kans groot dat je aansprakelijk gesteld wordt voor de (financiële) schade die het verkeerde advies, een vergissing of een onjuistheid met zich mee heeft gebracht.

Nalatigheid

De klanten waarvoor je werkt, verwachten dat jij je werk zorgvuldig uitvoert. Als dit niet gebeurt en er hierdoor schade ontstaat, is de kans groot dat je aansprakelijk gesteld wordt. Je bent namelijk nalatig. Heb je alleen een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering? Dan heeft het geen zin om bij je verzekeraar aan te kloppen. Nalatigheid valt namelijk niet binnen de standaarddekking van een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering. Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering ben je hier wel voor verzekerd.

Zaken die buiten de dekking vallen

In principe ben je goed verzekerd als je een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering uitbreidt met beroepsaansprakelijkheid. Toch zijn er bepaalde zaken waar je niet voor verzekerd bent. Zo dekt je verzekeraar bijvoorbeeld niet de kosten die je maakt om je werk (gedeeltelijk) opnieuw uit te voeren. Als de schade met opzet of door roekeloosheid is veroorzaakt, heeft het ook geen zin om een claim in te dienen bij je verzekeraar. Daarnaast ben je ook niet verzekerd voor schade door fraude, diefstal en andere vermogensdelicten als je een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering uitbreidt met beroepsaansprakelijkheid.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering kan verplicht zijn

Soms is het niet nodig om te twijfelen over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Voor sommige bedrijven is deze verzekering namelijk verplicht. Ben je advocaat, architect of financieel adviseur? Dan kun je niet om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering heen. Als je een juridisch, financieel, technisch of adviserend beroep beoefent, is het bovendien verstandig om beroepsaansprakelijkheid mee te verzekeren op een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering.

like Like